Літературознавча енциклопедія: У двох томах (djvu)

Коллектив авторов -- Словари и энциклопедии
Редсовет Составитель: Юрій Іванович Ковалiв
Літературознавча енциклопедія: У двох томах [Том 2] [uk] 11M, 625 с.
издано в 2007 г.
Добавлена: 14.02.2018

Аннотация

У «Літературознавчій енциклопедії» розкрито понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння і фахового аналізу художніх, аналітичних текстів літературознавчу проблематику, а також дотичні до неї аспекти філософії, психології, мовознавства, фольклористики, журналістики та інших наук. Синтезована в ній інформація сприяє осмисленню сутності літературного життя, досвіду вітчизняного і світового письменства, тенденцій творчого процесу, поетики, елементів конструкції художніх творів, їх рецепції, аналізу та інтерпретації тощо.
Прислужиться письменникам, літературознавцям, фольклористам, лінгвістам, журналістам, викладачам вищих і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, учням, усім, хто цікавиться літературознавчою проблематикою.
Том 2 містить 3383 статті.
Впечатления о книге:  

X